Z ostatniej chwili
Rosyjsko-chińska współzależność będzie się opierać na ropie Czytaj wiadomość >>> Pluralizm po europejsku: największa patriotyczna demonstracja w Europie prezentuje niepożądane wartości Czytaj wiadomość >>> ACTA 2.0 – czyli koniec wolnego Internetu Czytaj wiadomość >>> Polska przyjmuje jedną piątą wszystkich imigrantów przybywających do Europy Czytaj wiadomość >>> Kto próbuje prześcignąć Hitlera i Stalina w Polsce w tłumieniu Dnia Niepodległości? Czytaj wiadomość >>>

Odpowiedź na zarzuty, które podniosła Constanza Hermanin, dziennikarka Huffington Post i niegdysiejsza działaczka Open Society

gefira.org

gefira-150x150.transparentOstatnio Huffington Post zamieścił w sekcji blogów artykuł,1)Perchè la questione delle ONG nel Mediterraneo sembra una fake news architettata da siti esteri, Huffington Post 2017-05-18.którego autorką jest Constanza Hermanin, profesor na Science Po a także College of Europe i była znacząca aktywistka Open Society, jednej z wielu pozarządowych organizacji George’a Sorosa. Fundacja Gefira została w nim oskarżona o to, że jest „eurosceptyczna i prorosyjska” oraz o to, że doniesienia dotyczące aktywności organizacji pozarządowych na Morzu Śródziemnym są „nieprawdziwe”.

Niniejszym odpowiadamy, że, jeśli chodzi o:

1) Eurosceptycyzm: jeśli Constanza Hermanin, w której życiorysu można się dowiedzieć, że doskonaliła ona swój warsztat badawczy na Uniwersytecie Columbia, UC Berkeley, w Schuman Centre for Advanced Studies, Komisji Europejskiej, żeby wymienić tylko ważniejsze, zadałaby sobie trud rzetelnego zbadania sprawy, to dowiedziałaby się, że Fundacja Gefira została powołana do życia przez Francka Biancheri’ego w celu promowania europejskiej integracji.2)Gefira Team, Gefira.Nieżyjący już Franck Biancheri był szermierzem europejskiej integracji a także współtwórcą Projektu Erasmus.

Opowiadanie się za integracją europejską nie oznacza jednak popierania autorytatywnych i niedemokratycznych zjawisk w obecnej Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, biernego przyglądania się słabości Europejskiego Parlamentu ani też wspierania takiej polityki i takich działań, które, w naszym przekonaniu, są sprzeczne z interesami i wolą narodów europejskich, a którymi są takie posunięcia jak drastyczne programy oszczędnościowe czy TTIP.

W świetle czego oskarżenia o eurosceptycyzm są nieuzasadnione, wynikają z niedoinformowania i same w sobie są niczym innym jak tylko rozpowszechnianiem nieprawdziwych wiadomości.

2) Prorosyjskie nastawienie: Gefira jest proeuropejska, kropka. Poddajemy analizie politykę uprawianą przez europejskich przywódców oraz dokonywane przez nich wybory i przyglądamy się, czy przynoszą one pozytywne czy negatywne skutki dla naszego kontynentu. I tak to, że Unia Europejska wspierała interwencjonistów znanych także neokonserwatystami, którzy dokonywali „zmiany reżimów”, okazało się dla naszego kontynentu katastrofalne w skutkach, przynosząc ze sobą wojnę handlową i kryzys migracyjny. Jeśli integracja europejska ma się powieść, nie może ona być poddana interesom Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska powinna otrzymywać przyjazne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, jednak nie powinna się od nich uzależniać. Takie stanowisko nie sprawia zatem, że nasza postawa jest prorosyjska.

Oskarżenie to jest nieuzasadnione.

3) Wiele z naszych artykułów pojawia się na innych stronach internetowych, przy czym nie jesteśmy pytani o pozwolenie. Poglądy owych stron niekoniecznie pokrywają się z naszymi, dlatego też powoływanie się na takie strony przy formułowaniu oskarżenia pod naszym adresem to typowy zabieg obwiniania przez negatywne skojarzenie. My nikomu nie odbieramy prawa nieskrępowanego omawiania naszych tekstów.

4) Komisja ds. Obrony w punkcie 5 dotyczącym działalności organizacji pozarządowych stwierdziła: “W świetle prawa unijnego jak i międzynarodowego żadnym przypadku nie jest dopuszczalne, by podmioty prywatne tworzyły korytarze humanitarne, ponieważ taka działalność zastrzeżona jest wyłącznie do kompetencji państw, organizacji między- i ponadnarodowych.”3)Indagine Conoscitiva Flussi Migratori e ONG, Commissione Difesa.

Najwyraźniej autorce nie są znane treści takich dokumentów.

My natomiast zgadzamy się z przytoczonym stwierdzeniem i chcielibyśmy podkreślić, że polityka imigracyjna danego państwa powinna być demokratycznie kształtowana przez jego obywateli, a nie przez obcych oligarchów i ich organizacje pozarządowe jak Open Society i jej filie. Czyż nie jest ironią i hipokryzją, że autorka wytaczanych przeciw nam oskarżeń sama była przez nie zatrudniana?

5) Równie ironiczne jest i to, że artykuł, w którym autorka wzywa do przeprowadzenia śledztwa w sprawie rozpowszechnianych przez nas rzekomo nieprawdziwych wiadomości, pełen jest dezinformacji. Stoimy na stanowisku, że należy bronić jednej z podstawowych wartości europejskich, jakimi są wolne słowo i wolna prasa i uważamy, że kłamstwa, na przykład takie, którymi posługuje się Constanza Hermanin, należy zbijać faktami, bez pytania się o pozwolenie orwellowskiego ministerstwa prawdy.

References   [ + ]

1. Perchè la questione delle ONG nel Mediterraneo sembra una fake news architettata da siti esteri, Huffington Post 2017-05-18.
2. Gefira Team, Gefira.
3. Indagine Conoscitiva Flussi Migratori e ONG, Commissione Difesa.