Z ostatniej chwili
Rosyjsko-chińska współzależność będzie się opierać na ropie Czytaj wiadomość >>> Pluralizm po europejsku: największa patriotyczna demonstracja w Europie prezentuje niepożądane wartości Czytaj wiadomość >>> ACTA 2.0 – czyli koniec wolnego Internetu Czytaj wiadomość >>> Polska przyjmuje jedną piątą wszystkich imigrantów przybywających do Europy Czytaj wiadomość >>> Kto próbuje prześcignąć Hitlera i Stalina w Polsce w tłumieniu Dnia Niepodległości? Czytaj wiadomość >>>

Shomrim, oznaka rozpadającego się państwa

gefira.org

Shomrim, a symptom of a disintegrating state
Emblem / shoulder patch of Brooklyn South Shomrim, a volunteer Jewish patrol encompassing Boro Park, Bensonhurst, and Kensington neighborhoods of Brooklyn. Image by municipal government –presumed public domain./ en.wikipedia.org

Zachodnie społeczeństwa zostały poddane kulturowej i etnicznej dywersyfikacji, która, jak utrzymują jej zwolennicy, miała ubogacić rdzenną ludność a nawet przyczynić się do jej burzliwego rozwoju. Rzeczywistość jednak wygląda tak, że członkowie różnych grup etnicznych wykazują skłonność trzymania się razem, wypierania miejscowych i zachowywania własnej tożsamości, i dalecy są od przyswajania sobie kultury gospodarza,1)How Labour turned London into a foreign city: Fewer than half the capital’s population are white British, gangsters from Somalia terrorise the suburbs and even the tramps are immigrants, reveals astonishing new book, Daily Mail 2016-01-24.zwłaszcza w sytuacji, gdy ich liczebność podwaja się a nawet potraja oraz dlatego, że postrzegają oni przyjmujące ich społeczeństwo jako zbiorowisko słabeuszy pozbawionych moralnego kręgosłupa.2)“Zgwałcenie szwedzkiej dziewczyny nie jest takim samym złem jak zgwałcenie arabskiej,” mówi Hamid. “Po takim wydarzeniu Szwedka otaczana jest troskliwą opieką, a w dodatku nie jest ona raczej dziewicą. Co innego Arabka: rodzina nie daruje jej tego. Dla niej bycie ofiarą gwałtu to wstyd. Dla niej to ważne, by pozostać dziewicą aż do dnia ślubu.” “Jakże łatwo jest mieć szwedzką kurwę… to znaczy dziewczynę;” mówi Hamid i śmieje się ze słów, które użył. “Nie mam szacunku dla Szwedek. One są je…ne na porządku dziennym.” Immigrant Rape Wave in Sweden, fjordman 2005-12-12.W takich okolicznościach tworzą się odrębne społeczności, duże miasta zamieniają się w mozaiki, a ich religijne i kulturowe elementy są luźno powiązane. Różnice swiatopogladowe, wyznaniowe, obyczajowe i kulturowe rodzą wzajemne podejrzenia, uprzedzenia, niechęci aż wreszcie otwartą wrogość. Społeczna spoistość trzeszczy w szwach, co przynosi ze sobą takie problemy jak popełnianie zbrodni (na podłożu rasowym lub etnicznym).3)Rotherham chili abuse: Eight jailed for rape and sexual abuse of three girls, BBC 2016-11-04; Rotherham: eight men jailed for sexually exploiting teenage girls, The Guardian 2016-11-04; Calderdale gang jailed for grooming and abusing girls, BBC 2016-06-17.

Kiedy ludzie tracą poczucie bezpieczeństwa, kiedy „włamania i pobicia wymykaja się spod kontroli”,4)On Patrol with North London’s Crime-Fighting Orthodox Jews, Vice 2014-06-03.zaś ludność nie może polegać na policji, a tak się sprawa ma w wielu dużych zachodnioeuropejskich miastach, w których pojawiło się zjawisko getta (no-go zones),5)European ‘No-Go’ Zones: Fact or Fiction? Part 2: Britain, Gatestone Institute 2015-02-03; treść następnego artykułu jest energicznie zaprzeczana przez stronę brytyjską, a zatem należy ją traktować jako próba zakrzyczenia prawdy: Britain protests to Hungary over claims of ‘no-go’ zones in UK, Daily Mail 2016-09-22.członkowie danej społeczności zabierają się za tworzenie własnych jednostek policyjnych w celach samoobronnych. Dobitnym tego przykładem są londyńscy Shomrim.

Shomrim znaczy po hebrajsku strażnicy, opiekunowie lub stróże, i są zarejestrowani oficjalnie jako organizacja charytatywna,6)Shomrim – Stamford Hill, North and Easst London.choć zajmuje się ona zadaniami, które normalnie wykonuje policja, a należą do nich patrolowanie ulic, odpowiadanie na telefoniczne wezwania (prowadzi gorącą linię) a także zatrzymywanie przestępców lub podejrzanych, których przekazuje Londyńskiej Policji Metropolitalnej, gdyż, jak utrzymuje organizacja, jest ona tylko “przedłożeniem policyjnych oczu”, i rąk, chciałoby się dodać. Założono ją w 2008 i działa w oparciu o wypróbowany nowojorski wzór w południowo-zachodnim i północno-wschodnim Londynie tj. w dzielnicach gęsto zaludnionych przez Żydów, posiadających dużą liczbę synagog, żydowskich ortodoksyjnych szkół, koszernych sklepów, rzeźni i piekarni. Shomrim, której przewodzi rabin Herschel Gluck, “wysyła w teren tyle samo funkcjonariuszy”, wyposażonych samochody, mundury, krótkofalówki, kamizelki odporne na ciosy zadawane nożem, “ilu wysyła Metropolitalna Policja”.7)On Patrol with North London’s Crime-Fighting Orthodox Jews, Vice 2014-06-03.Członkowie Shomrin odbywają szkolenie pod okiem policji i chwalą się, że przybywają na miejsce przestępstwa lub zakłócenia spokoju szybciej niż rządowi stróże prawa. Są skuteczni, reagują na kilkanaście telefonów dziennie i, jeśli zachodzi taka potrzeba, są wspomagani przez siostrzaną organizację Hatzola, która jest z kolei rodzajem pogotowia ratunkowego, także obsługiwanego przez żydowskich ochotników.8)What is Shomrim? The ‘custodians’ who act as London’s Jewish neighbourhood watch group, Evening Standard.

Czy Shomrim jest organizacją etniczną w skądinąd oficjalnie niemającym względu na narodowości Londynie? Na to wygląda. Niby „nie ma zasady wymagającej, by członkostwo uwarunkowane było żydowskim pochodzeniem, ale nie przypominam sobie o żadnym przypadku ubiegania się o pracę tutaj kogoś spoza społeczności żydowskiej,” mówi Shulem Stern, członek Shomrim w Stamford Hill.9)On Patrol with North London’s Crime-Fighting Orthodox Jews, Vice 2014-06-03.Poza ściganiem przestępców, policjanci z Shomrim zajmują się także ochranianiem brytyjskich Żydów przed antysemityzmem oraz antysemickimi, jak to nazywają, przestępstwami nienawiści.10)Jewish patrol cars out in force in London amid fears of copycat attack in wake of kosher store siege in Paris, Daily Mail 2015-01-11.Na 146 dokonanych zatrzymań, 22 dotyczyły wykroczeń na tle antysemickim (nie wiadomo bliżej, na czym one polegały).11)What is Shomrim? The ‘custodians’ who act as London’s Jewish neighbourhood watch group, Evening Standard.Czy również inne narodowościowe lub religijne społeczności mogą cieszyć się taką ochroną? Jakie odczucia wywołuje taka wyłączność?

Wprawdzie Sadiq Khan, burmistrz Londynu, “w reakcji na doniesienia o pojawiających się antysemickich incydentach zobowiązał się do ‘pilnego’ zwołania spotkania między Policją Metropolitalną a ochotnikami Shomrim z Stamford Hill”,12)Sadiq Khan to organise urgent police talks with Shomrim over antisemitic attacks, The Jewish Chronicle 2016-11-22.to jednak nadinspektor Steve Bending, odpowiedzialny za dzielnicę Hackney, powiedział: “Nie podoba mi się pomysł, by każda społeczność miała własne służby patrolowe. Inne społeczności mogą się poczuć zagrożone takim obrotem spraw.” Żydowska wspólnota uzasadnia istnienie swej organizacji powiadając, że “istnieje szereg barier, które czasami uniemożliwiają żydowskim ofiarom przestępstwa zawiadomienie policji. Jest to bariera językowa i kulturowa”,13)Justice On London’s Streets, The Jewish Way, matzav.com 2016-01-05.co sprowadza nas do początkowych słów niniejszego tekstu dotyczących błogosławionych skutków różnorodności.

Istnienie Shomrim wywołuje kilka pytań. Czy nie jest to aby dowód na to, że brytyjskie państwo niesprawnie funkcjonuje i nie jest w stanie zaspokoić tak podstawowych potrzeb obywateli jak utrzymanie prawa i porządku? Czy nie oznacza to także, że, wbrew temu, co się twierdzi, różnorodność to rozpad nie tylko na oddzielne społeczności ale także na odrębne służby policyjne i medyczne? Czy inne narodowościowe i wyznaniowe grupy, idąc za przykładem mniejszości żydowskiej, również otrzymają zezwolenie na powołanie podobnych własnych organizacji? Prawo szariatu na Wyspach Brytyjskich już jest faktem.14)Sharia in the UK: The courts in the shadow of British law offering rough justice for Muslim women, Independent 2016; Sharia Law is alive and well in the UK as investigation uncovers shocking details, Mirror 2015-12-05.Co jest następne w kolejce? Czy mały europejski kraj nie ponosząc uszczerbku na swojej spoistości może stać się domem dla społeczności żyjących obok siebie, mających odrębne prawa i odrębne organa do ich egzekwowania? Czy w takim przypadku poszczególni obywatele będą utożsamiali się z państwem czy raczej lokalnymi przywódcami?

Odpowiedzi wydają się być aż nadto oczywiste. Jeśli każdy może zauważyć, w jakim kierunku to wszystko zmierza, to z pewnością ośrodki sprawujące władzę też to widzą. Jeśli zatem nie przeciwdziałają, to znaczy, że o to im chodzi. Jedno z dwóch.

References   [ + ]

1. How Labour turned London into a foreign city: Fewer than half the capital’s population are white British, gangsters from Somalia terrorise the suburbs and even the tramps are immigrants, reveals astonishing new book, Daily Mail 2016-01-24.
2. “Zgwałcenie szwedzkiej dziewczyny nie jest takim samym złem jak zgwałcenie arabskiej,” mówi Hamid. “Po takim wydarzeniu Szwedka otaczana jest troskliwą opieką, a w dodatku nie jest ona raczej dziewicą. Co innego Arabka: rodzina nie daruje jej tego. Dla niej bycie ofiarą gwałtu to wstyd. Dla niej to ważne, by pozostać dziewicą aż do dnia ślubu.” “Jakże łatwo jest mieć szwedzką kurwę… to znaczy dziewczynę;” mówi Hamid i śmieje się ze słów, które użył. “Nie mam szacunku dla Szwedek. One są je…ne na porządku dziennym.” Immigrant Rape Wave in Sweden, fjordman 2005-12-12.
3. Rotherham chili abuse: Eight jailed for rape and sexual abuse of three girls, BBC 2016-11-04; Rotherham: eight men jailed for sexually exploiting teenage girls, The Guardian 2016-11-04; Calderdale gang jailed for grooming and abusing girls, BBC 2016-06-17.
4. On Patrol with North London’s Crime-Fighting Orthodox Jews, Vice 2014-06-03.
5. European ‘No-Go’ Zones: Fact or Fiction? Part 2: Britain, Gatestone Institute 2015-02-03; treść następnego artykułu jest energicznie zaprzeczana przez stronę brytyjską, a zatem należy ją traktować jako próba zakrzyczenia prawdy: Britain protests to Hungary over claims of ‘no-go’ zones in UK, Daily Mail 2016-09-22.
6. Shomrim – Stamford Hill, North and Easst London.
7, 9. On Patrol with North London’s Crime-Fighting Orthodox Jews, Vice 2014-06-03.
8, 11. What is Shomrim? The ‘custodians’ who act as London’s Jewish neighbourhood watch group, Evening Standard.
10. Jewish patrol cars out in force in London amid fears of copycat attack in wake of kosher store siege in Paris, Daily Mail 2015-01-11.
12. Sadiq Khan to organise urgent police talks with Shomrim over antisemitic attacks, The Jewish Chronicle 2016-11-22.
13. Justice On London’s Streets, The Jewish Way, matzav.com 2016-01-05.
14. Sharia in the UK: The courts in the shadow of British law offering rough justice for Muslim women, Independent 2016; Sharia Law is alive and well in the UK as investigation uncovers shocking details, Mirror 2015-12-05.